Til deg som mottar taushetsbelagt post


Når din virksomhet mottar taushetsbelagt post med særlig sensitivt innhold (for eksempel informasjon om enkeltpersoner knyttet til straffesaker, barnevernssaker o.l.) må dere sikre at kun de som har tjenstlig behov får sett innholdet i meldingen.

Vær oppmerksom på at ingen i virksomheten i utgangspunktet har tilgang til disse meldingene. Dere må derfor peke ut noen i virksomheten som får tilgang til all taushetsbelagt post innenfor sin kategori. Denne personen blir deres “postfordeler”, og er den som i praksis åpner meldinger og distribuerer disse videre til den eller de som skal lese og behandle dem.

Dere må også sørge for at dere vet hvilken varslingsadresse som er registrert for virksomheten. Mer informasjon om det finner her: Altinn - Kontaktinformasjon

Du finner også mer informasjon her: Slik tildeler du roller og rettigheter i Altinn

Ønsker du hjelp og veiledning, kontakt Altinn Brukerstøtte 

Åpne kontaktskjema