Digital utsending av post til norske virksomheter fra NAV

Fra og med 15. januar vil NAV i de fleste tilfeller sende post til norske virksomheter digitalt, i stedet for på papir. Posten vil bli sendt til virksomhetenes innboks i Altinn – via tjenesten «Taushetsbelagt post fra NAV». Alle virksomheter som vanligvis mottar papirpost må sjekke at de har gitt riktige tilganger i Altinn, slik at de får varsel om post fra NAV.


Endringen gjelder ikke post til NAV
Endringen gjelder kun post fra NAV til virksomheter. Når du skal svare på et digitalt brev fra NAV, må dette fortsatt sendes som tidligere.

Dette må virksomhetene gjøre
Posten vil bli sendt gjennom tjenesten «Taushetsbelagt post fra NAV», via Altinn. Virksomheter som hittil har mottatt brev fra NAV som papirpost må sørge for at de som behandler posten har riktige tilganger i Altinn. Uten slik tilgang vil ikke brev fra NAV være synlige i Altinn innboks.

Konkret betyr det at virksomheten, ved hovedadministrator, må

  • Gi riktig person tilgang til rollen «Taushetsbelagt post». Denne rollen gir tilgang til taushetsbelagt post fra det offentlige, ikke bare NAV.
  • Eller gi riktig person tilgang til enkelttjenesten/enkeltrettigheten «Taushetsbelagt post fra NAV». Denne personen vil kun se post sendt fra NAV.
  • Denne personen blir da en “postfordeler” for virksomheten, og er den som i praksis distribuerer posten videre til de ansatte som faktisk skal lese og behandle brevene.
  • Postfordeleren må ta stilling til hvilke medarbeidere som har tjenstlig behov for å lese taushetsbelagt post med sensitivt innhold, og gi tilgang kun til den/disse medarbeiderne.

Varsling
For at virksomheter skal kunne motta enkeltvedtak og annen viktig post digitalt, er det offentlige pålagt å varsle om at slik post er sendt.

  • NAV vil varsle virksomheter som har mottatt taushetsbelagt post til varslingsadressen som virksomheten har registrert i Altinn.
  • Hvis taushetsbelagt post ikke er lest sendes det en påminnelse etter tre dager til virksomhetens innboks, og SMS eller e-post-varsel til virksomhetens varslingsadresse.

Virksomheter som ikke har tilgang til innboksen sin, eller som ikke har registrert varslingsadresse i Altinn, vil fortsatt motta posten på papir.

Unntak
Denne endringen vil ikke digitalisere all post fra NAV til norske virksomheter. Post fra noen eldre systemer vil fortsatt bli sendt på papir.

Hjelp til å gi tilgang?
Les om tildeling av roller og rettigheter i Altinn her: https://altinn.github.io/docs/utviklingsguider/digital-post-til-virksomheter/overorndet-funksjonalitet/del-tilgang-til-melding/

Virksomheter som ønsker hjelp til å sette opp riktige tilganger i Altinn kan få det ved å kontakte Altinn brukerstøtte: https://info.altinn.no/hjelp/

Åpne kontaktskjema