Avslutter rekvirering av d-nummer fra og med 1. juli

Digitaliseringsdirektoratet avslutter sin rolle som rekvirent av d-nummer fra og med 1. juli 2023.


Søknader som er innkommet senere enn 30. juni behandles ikke, og sendes i retur til innsender. For spørsmål angående rekvirering av d-nummer må dere kontakte Skatteetaten.

Åpne kontaktskjema